Fri och gratis surf. Läs mer!

Pjodd är ur funktion. Tyvärr underhålls nätverket inte längre. Det går varken att koppla upp mot, eller bygga vidare på.

Öppet WiFi överallt

Pjodd är en förening som vill sprida fritt och gratis internet i Malmö.

Vi har börjat mellan Möllan och Triangeln.

Hjälp oss!


Använd vårt WiFi

Det är hela poängen med det här

Läs mer

Bygg ut vårt nät

Sätt en liten låda i fönstret

Läs mer

Nämn oss

Berätta för andra om oss

Läs mer

Bli medlem

Vi är en ideell förening

Läs mer

WiFi-Routers pratar med närliggande WiFi-routers


För att bygga ut nätet placerar man ytterligare en Pjodd-WiFi-router i utkanten av det existerande Pjodd-WiFi-nätverkets täckningsområde.

Saknar den utplacerade Pjodd-WiFi-routern en sladd med internetuppkoppling kommer trafiken i stället studsa den kortaste vägen via andra Pjodd-WiFi-routers tills den når en med internetuppkoppling.

Från en Pjodd-WiFi-router med internetuppkoppling slussas trafiken via en krypterad tunnel till en av våra s.k. gateways. Det är från denna knutpunkt som våra WiFi-användare kommer ut på internet.

En Pjodd-router som försetts med internetuppkoppling hjälper WiFi-användare över hela MESH-nätet att nå internet, men tekniskt sett så sker detta alltid genom Pjodds infrastruktur. När en internetuppkoppling delas med Pjodd är det alltså bara i form av en mängd bandbredd.

Detta är alltså ett så kallat MESH-nätverk. Vi använder teknik utvecklad av den tyska folkrörelsen Freifunk.

Läs mer