Fri och gratis surf. Läs mer!

Öppet WiFi överallt

Pjodd är en förening som vill sprida fritt och gratis internet i Malmö.

Vi har börjat mellan Möllan och Triangeln.

Hjälp oss!


Använd vårt WiFi

Det är hela poängen med det här

Läs mer

Bygg ut vårt nät

Sätt en liten låda i fönstret

Läs mer

Nämn oss

Berätta för andra om oss

Läs mer

Bli medlem

Vi är en ideell förening

Läs mer

WiFi-Routers pratar med närliggande WiFi-routers


För att bygga ut nätet placerar man ytterligare en Pjodd-WiFi-router i utkanten av det existerande Pjodd-WiFi-nätverkets täckningsområde.

Saknar den utplacerade Pjodd-WiFi-routern en sladd med internetuppkoppling kommer trafiken i stället studsa den kortaste vägen via andra Pjodd-WiFi-routers tills den når en med internetuppkoppling.

Från en Pjodd-WiFi-router med internetuppkoppling slussas trafiken via en krypterad tunnel till en av våra s.k. gateways. Det är från denna knutpunkt som våra WiFi-användare kommer ut på internet.

En Pjodd-router som försetts med internetuppkoppling hjälper WiFi-användare över hela MESH-nätet att nå internet, men tekniskt sett så sker detta alltid genom Pjodds infrastruktur. När en internetuppkoppling delas med Pjodd är det alltså bara i form av en mängd bandbredd.

Detta är alltså ett så kallat MESH-nätverk. Vi använder teknik utvecklad av den tyska folkrörelsen Freifunk.

Läs mer